Spiraltrappa

Med näträcke. Obehandlat stål
Diameter 850 mm