Saxplattform

Pneumatiskt höj/sänkbar.
Ytbehandling: Glasblästrad